Model: Monica Ollander at Wilhelmina . Photographer: Toshiko Shek . Stylist: Toshiko Shek